Par LR un KF vienošanos par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu pamatsarakstu atjaunošanu

Saskaņā ar 2010.gada 20.decembra ,,Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkaršošanu”, Krievijas ģenerālkonsuls Daugavpilī O.RIBAKOVS informē, ka Ciblas novada pašvaldības pamatsaraksti 06.07.2017.  tika iesniegti Krievijas Federācijas ģenerālkonsulātā Daugavpilī un no 10.07.2017. var uzsākt dokumentu (pase, viena fotogrāfija, medicīniskās apdrošināšanas polise, pamatojums iekļaušanai sarakstos) iesniegšanu atļaujas saņemšanai.

           Minētos dokumentus ir iespējams iesniegt Vīzu centrā Daugavpilī, Rīgas ielā 69 vai Ludzas tūrisma aģentūrā, Baznīcas ielā 42, Ludzā.

Uz augšu