Personīgi iesniedzami dokumenti:
– ārsta apliecība par nāves iestāšanos,
– mirušās personas pase.

Ciblas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājaVeronika Misānet. 65728105 dzimtsaraksti@ciblasnovads.lvNovada domē Blontos
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieceValentīna Ruciņat. 65700834 parvalde.zvirgzdene@ciblasnovads.lvZvirgzdene
Uz augšu