Ciblas novads, Zvirgzdenes pagasts, Janīnas Tabūnes iela 6-4, Lucmuiža, LV-5752
Bibliotēkas vadītāja: Jolanta Prīdāne
Tālr. 65700862, 26132372. e-pasts: zvirgzdbibl@inbox.lv

Darba laiks:
Pirmdien 09.00-13.00, 14.00-17.00
Otrdien 09.00-13.00, 14.00-17.00
Trešdien 09.00-14.00
Ceturtdien 09.00-15.00
Piektdien 11.00-16.00

Sestdiena, svētdiena – brīvdienas

PAKALPOJUMI:

 • Printēšana;
 • Kopēšana;
 • SBA pakalpojumi;
 • Skenēšana;
 •  lietotāju pierakstīšana;
 • konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondu;
 • konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām;
 • grāmatu, žurnālu, laikrakstu izsniegšana;
 • katalogu, kartotēku izmantošana;
 • elektroniskā kataloga izmantošana;
 • novadpetniecības materiālu izmantošana;
 • bibliotekāro, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • bibliotēkas izstādes;
 • ekskursija pa bibliotēku;
 • tematiski pasākumi;
 • internets par brīvu;
 • bezmaksas datu bāzes LETONIKA, NAIS;

pēc pieprasījuma – pensionāriem un invalīdiem grāmatu piegāde uz mājām

Bibliotēkas telpās PAŠVALDĪBAS SPECIĀLISTU PIEŅEMŠANAS:

Katru ceturtdienu no plkst. 9.00 līdz 11.00 pieņem pašvaldības Lauksaimniecības konsultante Marina Barkāne.

Katru pirmdienu no plkst. 11.00 līdz 12.00: pagasta sociālā darbiniece Aija Zlidne un kasiere Skaidrīte Gaile.

Katru darba dienu no plkst. 11.00 līdz 12.00  pieņem “Latvijas pasta” darbiniece Lolita Grebeņnikova.

Uz augšu