Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi: apdrošināta persona (arī gadījumos, ja nāves cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība), pensijas saņēmējs, atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmējs, bezdarbnieks, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs. Apbedīšanas pabalstu apdrošinātai personai piešķir, ja miris tās apgādībā bijis ģimenes loceklis (bērns). Apbedīšanas pabalstu pārskaita pabalsta saņēmēja norādītās kredītiestādes kontā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti 
Jāiesniedz rakstisks pieprasījums; jāuzrāda (oriģināli): personu apliecinošs dokuments; miršanas apliecība; 
pilnvara, ja pabalstu pieprasa pilnvarota persona.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš
3 darba dienas

Uz augšu